12
tháng Năm, năm Tân Sửu

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn Đạo ♂
Cha Nguyễn Trần Thọ ♂

Mẹ

Nguyễn thị Yên ♀

Anh chị em ruột
01 Nguyễn Tâm ♂
03 Nguyễn Nghĩa ♂