13
tháng Sáu, năm Giáp Thìn

Lâm Hạ - Đức Phong, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn thị Thơm ♀
Cha Nguyễn Ngọc Đông (ông 3 Đông) ch

Mẹ

Võ thị Sở ♀

Anh chị em ruột
03 Nguyễn thị Hồng ♀
04 Nguyễn thị Hường ♀
05 Nguyễn Ngọc Vàng ♂
08 Nguyễn thị Nga ♀
09 Nguyễn Ngọc Khải ♂
10 Nguyễn Ngọc Quang ♂ ch
11 Nguyễn Ngọc Khánh ♂
12 Nguyễn thị Hiền ♀

Chồng 1
Đỗ Hoàng Quí ♂


Con
01. Đỗ Hoàng Nhật ♂