4
tháng Ba, năm Giáp Thìn

Hội đền Hai Bà Trưng

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn Trợ ♂
Cha Nguyễn Nhung ♂ ch

Mẹ

Nguyễn thị Huyên ♀

Anh chị em ruột
01 Nguyễn thị Bân ♂ ch
02 Nguyễn thị Bàng ♂ ch
03 Nguyễn Tấn Bản ♂
04 Nguyễn thị Hồng ♀
05 Nguyễn Khánh ♂
07 Nguyễn Phước ♂
08 Nguyễn Tuy ♂
09 Nguyễn Bình ♂