15
tháng Năm, năm Tân Sửu

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Ngô thị Phương ♀
Cha Ngô văn Tân ♂

Mẹ

Nguyễn thị Hậu ♀

Anh chị em ruột
02 Ngô thị Trang ♀
03 Ngô Tấn Hoàng ♂
04 Ngô Tấn Phụng ♂

Chồng 1
Nguyễn Minh Thương ♂


Con
01. Nguyễn Minh Trường ♂
02. Nguyễn Ngọc Uyên ♀