4
tháng Ba, năm Giáp Thìn

Hội đền Hai Bà Trưng

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Ngô thị Thu Trang ♀
Cha Ngô văn Tân ♂

Mẹ

Nguyễn thị Hậu ♀

Anh chị em ruột
01 Ngô thị Phương ♀
03 Ngô Tấn Hoàng ♂
04 Ngô Tấn Phụng ♂

Chồng 1
Lê Đông ♂


Con
01. Lê Thu Thuỳ ♀
02. Lê Duy ♂