21
tháng Giêng, năm Giáp Thìn

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Ngô Tấn Hoàng ♂
Cha Ngô văn Tân ♂

Mẹ

Nguyễn thị Hậu ♀

Anh chị em ruột
01 Ngô thị Phương ♀
02 Ngô thị Thu Trang ♀
04 Ngô Tấn Phụng ♂

Vợ 1
Lê Thuỷ Thái ♀


Con
01. Ngô Lê Sang ♂
02. Ngô Lê Gia Hân ♀