20
tháng Tám, năm Quý Mẹo

Lâm Hạ - Đức Phong, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn Ngọc Khải ♂
Cha Nguyễn Ngọc Đông (ông 3 Đông) ch

Mẹ

Võ thị Sở ♀

Anh chị em ruột
03 Nguyễn thị Hồng ♀
04 Nguyễn thị Hường ♀
05 Nguyễn Ngọc Vàng ♂
07 Nguyễn thị Thơm ♀
08 Nguyễn thị Nga ♀
10 Nguyễn Ngọc Quang ♂ ch
11 Nguyễn Ngọc Khánh ♂
12 Nguyễn thị Hiền ♀

Vợ 1
Nguyễn thị Vân ♀


Con
01. Nguyễn Ngọc Phát ♂
02. Nguyễn thị Kim Anh ♀
03. Nguyễn Ngọc Khôi (Bo)

 

Vợ 2
Nguyễn thị Kim Thy ♀ ch