21
tháng Giêng, năm Giáp Thìn

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Ngô Bảo Châu ♀
Cha Ngô Tấn Phụng ♂

Mẹ

Đặng thị Minh Hiền ♀

Anh chị em ruột
02 Ngô Bảo An ♀
03 Ngô Bảo Bảo ♂