3
tháng Hai nhuần, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Bùi Bình Minh ♂
Tên gọiPhệ
 
Cha Bùi văn Ninh ♂

Mẹ

Trần thị Vũ Yến ♀

Anh chị em ruột
02 Bùi Đại Phúc ♂