10
tháng Tư, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn văn Huỳnh ♂
Cha Nguyễn Hoàng Nam ♂

Mẹ

Phạm thị Phượng ♀

Anh chị em ruột
02 Nguyễn thị Thu Hà ♀

Vợ 1
Nguyễn thị Linh ♀


Con
01. Nguyễn Nhật Đăng (Mun)
02. Nguyễn Minh Quang ♂