11
tháng Tám, năm Tân Sửu

Lâm Hạ - Đức Phong, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Võ thị Minh Ngọc ♀
Cha Võ Tấn Lực ♂

Mẹ

Bùi thị Thanh Quới ♀

Anh chị em ruột
02 Võ Tấn Tài ♂
03 Võ Tấn Đức ♂