24
tháng Tư, năm Quý Mẹo

Lâm Hạ - Đức Phong, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn thị Ngọc Minh ♀
Cha Nguyễn Ngọc Vàng ♂

Mẹ

Mai thị Phượng ♀

Anh chị em ruột
01 Nguyễn thị Ngọc Hân ♀
02 Nguyễn Ngọc Phú ♂

Chồng 1
Nguyễn Hải Hưng ♂