7
tháng Ba, năm Giáp Thìn

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Phạm thị Qui ♀
Cha Phạm văn Xuân (Lê) ch

Mẹ

Nguyễn thị Lê ♀ ch

Anh chị em ruột
01 Phạm thị Lê (Đào, Sính)
02 Phạm thị Lai ♀
03 Phạm Chí ♂
04 Phạm thị Đệ ♀
06 Phạm Hề ♂
07 Phạm thị Bé ♀
08 Phạm thị Chín ♀