15
tháng Năm, năm Tân Sửu

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Lê thị Sính ♀
Cha Lê Quốc Việt ♂ ch

Mẹ

Phạm thị Lê (Đào, Sính)

Anh chị em ruột
02 Lê thị Luyện ♀

Chồng 1
Trần Chút ♂