20
tháng Tám, năm Quý Mẹo

Lâm Hạ - Đức Phong, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn Thảo ♂
Cha Nguyễn Quế (Duyên)

Mẹ

Nguyễn thị Dư ♀

Anh chị em ruột
07 Nguyễn Duy Phương ♂
09 Nguyễn Bộ ♂

Vợ 1
Nguyễn thị Đức ♀


Con
01. Nguyễn thị Thuý Hằng ♀
02. Nguyễn thị Thuý Nga ♀