24
tháng Tư, năm Quý Mẹo

Lâm Hạ - Đức Phong, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn Duy Phương ♂
Cha Nguyễn Quế (Duyên)

Mẹ

Nguyễn thị Dư ♀

Anh chị em ruột
05 Nguyễn Thảo ♂
09 Nguyễn Bộ ♂

Vợ 1
Nguyễn thị Nhi ♀


Con
01. Nguyễn Tú Hà My ♀
02. Nguyễn Hoàng Phi ♂