10
tháng Tư, năm Quý Mẹo

Lâm Hạ - Đức Phong, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn văn Thưởng ♂
Cha Nguyễn văn Phước ♂

Mẹ

Nguyễn thị Nga ♀

Anh chị em ruột
01 Nguyễn thị Mỹ Lệ ♀

Vợ không rõ 

Con
01. Nguyễn Cảnh Ngọc ♀