10
tháng Tư, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn thị Minh Khiết ♀
Cha Nguyễn văn Tuy (3 Xương) ch

Mẹ

Lương thị Ngọc ♀

Anh chị em ruột
01 Nguyễn văn Khương ♂
02 Nguyễn thị Minh Khẩm ♀
03 Nguyễn thị Minh Khẩn ♀
05 Nguyễn văn Khởi ♂

Chồng 1
Trần văn Tú ♂


Con
01. Trần Nguyễn Yến Nhi ♀
02. Trần Nguyễn Ý Nhiên ♀