10
tháng Năm, năm Tân Sửu

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Phạm Thanh ♂
Cha Phạm Nhịn ♂

Mẹ

Nguyễn Thị Huệ ♀

Anh chị em ruột
02 Phạm Ngọc Truyền ♂ ch
03 Phạm Hải ♂
04 Phạm Ngọc Triều ♂
05 Phạm Ngọc Tiên ♂

Vợ 1
Nguyễn Thị Châu ♀


Con
01. Phạm Thị Mỹ Chi ♀
02. vô danh ♂ ch
03. Phạm Ngọc Chí ♂
04. Phạm Ngọc Thiện ♂