21
tháng Giêng, năm Giáp Thìn

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Phạm Hải ♂
Cha Phạm Nhịn ♂

Mẹ

Nguyễn Thị Huệ ♀

Anh chị em ruột
01 Phạm Thanh ♂
02 Phạm Ngọc Truyền ♂ ch
04 Phạm Ngọc Triều ♂
05 Phạm Ngọc Tiên ♂

Vợ 1
Hồ Thị Thanh Thùy ♀


Con
01. Phạm Hồ Thanh Hương ♀
02. vô danh ♂ ch
03. Phạm Hồ Kim Hân ♀
04. Phạm Hồ Kim Thư ♀