16
tháng Tư, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Phạm Ngọc Tiên ♂
Cha Phạm Nhịn ♂

Mẹ

Nguyễn Thị Huệ ♀

Anh chị em ruột
01 Phạm Thanh ♂
02 Phạm Ngọc Truyền ♂ ch
03 Phạm Hải ♂
04 Phạm Ngọc Triều ♂

Vợ 1
Phạm Thị Nhuần ♀


Con
01. Phạm Ngọc Thắng ♂
02. Phạm Ngọc Bảo Trâm ♀