21
tháng Giêng, năm Giáp Thìn

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn thị Minh Khẩm ♀
Cha Nguyễn văn Tuy (3 Xương) ch

Mẹ

Lương thị Ngọc ♀

Anh chị em ruột
01 Nguyễn văn Khương ♂
03 Nguyễn thị Minh Khẩn ♀
04 Nguyễn thị Minh Khiết ♀
05 Nguyễn văn Khởi ♂

Chồng 1
Trần Thanh Hường ♂


Con
01. Trần Tuấn Bình ♂
02. Trần Thảo Uyên ♀