8
tháng Tám, năm Quý Mẹo

Lâm Hạ - Đức Phong, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn thị Kim Anh ♀
Cha Nguyễn Ngọc Khải ♂

Mẹ

Nguyễn thị Vân ♀

Anh chị em ruột
01 Nguyễn Ngọc Phát ♂
03 Nguyễn Ngọc Khôi (Bo)