4
tháng Ba, năm Giáp Thìn

Hội đền Hai Bà Trưng

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Bùi thị Nguyệt ♀

Chồng 1
Lê Tấn Bồng ♂


Con
01. Lê Tấn Đạt ♂
02. Lê thị Diễm Hằng ♀
03. Lê Thanh Hà ♂
04. Lê thị Tuyết Vy ♀