8
tháng Tám, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Lê thị Diễm Hằng ♀
Cha Lê Tấn Bồng ♂

Mẹ

Bùi thị Nguyệt ♀

Anh chị em ruột
01 Lê Tấn Đạt ♂
03 Lê Thanh Hà ♂
04 Lê thị Tuyết Vy ♀

Chồng 1
Phạm Xuân Tuấn ♂


Con
01. Phạm thị Bảo Trâm (Su)