21
tháng Giêng, năm Giáp Thìn

Lâm Hạ - Đức Phong, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Lê Nguyễn Minh Phúc ♀
Cha Lê Minh Hiền ♂

Mẹ

Nguyễn thị Kiều Oanh ♀

Anh chị em ruột
01 Lê Nguyễn Minh Nguyệt ♀
02 Lê Nguyễn Minh Hằng ♀