4
tháng Ba, năm Giáp Thìn

Hội đền Hai Bà Trưng

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Trương Quốc Khánh ♂
Cha Trương văn Hòa ♂

Mẹ

Nguyễn thị Hạnh ♀

Anh chị em ruột
01 Trương Quốc Khải ♂