21
tháng Giêng, năm Giáp Thìn

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn Minh Khôi ♂
Tên gọiSiro
 
Cha Nguyễn Song Toàn ♂

Mẹ

Trương thị Mơ ♀

Anh chị em ruột
01 Nguyễn Trương Minh Nhật (Bo)