18
tháng Tư, năm Quý Mẹo

Lâm Hạ - Đức Phong, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn Ngọc Phương ♂
Cha Nguyễn Ngọc Khánh ♂

Mẹ

Trương thị Kim Hương ♀

Anh chị em ruột
01 Nguyễn Ngọc Sang ♂