20
tháng Tám, năm Quý Mẹo

Lâm Hạ - Đức Phong, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn thị Thùy Linh ♀
Cha Nguyễn Năm (5 Cẩn)

Mẹ

Võ thị Một ♀

Anh chị em ruột
02 Nguyễn thị Thùy Lam ♀
03 Nguyễn Đình Lân ♂
04 Nguyễn Đình Liêu ♂
05 Nguyễn Đình Lộc ♂

Chồng 1
Trương Thanh Tâm ♂


Con
01. Trương Đình Duy ♂
02. Trương Nguyễn Kim Nhung ♀