16
tháng Tư, năm Quý Mẹo

Lâm Hạ - Đức Phong, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn Minh Ngọc ♂ ch
Tên gọi2 Trung
 
Cha Nguyễn Thiệt ♂ ch

Mẹ

Nguyễn thị Tụ (bốn Trung) ch

Anh chị em ruột
02 Nguyễn thị Chánh (chị 3)
03 Nguyễn thị Nhân (chị Bốn)
05 Nguyễn thị Hửu (chị Sáu)
06 Nguyễn Minh Chớ (7 Chớ)
07 Nguyễn thị Dễ (Hồng Thu) ch

Vợ 1
Trần thị Cúc ♀


Con
01. Nguyễn thị Bích ♀