10
tháng Tư, năm Quý Mẹo

Lâm Hạ - Đức Phong, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn thị Chánh ♀
Tên gọichị 3
 
Cha Nguyễn Thiệt ♂ ch

Mẹ

Nguyễn thị Tụ (bốn Trung) ch

Anh chị em ruột
01 Nguyễn Minh Ngọc (2 Trung) ch
03 Nguyễn thị Nhân (chị Bốn)
05 Nguyễn thị Hửu (chị Sáu)
06 Nguyễn Minh Chớ (7 Chớ)
07 Nguyễn thị Dễ (Hồng Thu) ch

Chồng 1
Trần Bước ♂


Con
01. Trần thị Niềm ♀
02. Trần thị Kim Dung ♀
03. Trần văn Tiến ♂
04. Trần thị Luyến ♀
05. Trần văn Chiến ♂
06. Trần thị Thu Thảo ♀