10
tháng Tư, năm Quý Mẹo

Lâm Hạ - Đức Phong, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn thị Minh ♀
Cha Nguyễn Minh Chớ (7 Chớ)

Mẹ

Nguyễn thị Phúc ♀

Anh chị em ruột
02 Nguyễn Minh Thắng ♂
03 Nguyễn thị Xuân Nương ♀
04 Nguyễn Minh Quang ♂

Chồng 1
Nguyễn văn Phương ♂