21
tháng Giêng, năm Giáp Thìn

Lâm Hạ - Đức Phong, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn thị Dễ ♀ ch
Tên gọiHồng Thu
 
Cha Nguyễn Thiệt ♂ ch

Mẹ

Nguyễn thị Tụ (bốn Trung) ch

Anh chị em ruột
01 Nguyễn Minh Ngọc (2 Trung) ch
02 Nguyễn thị Chánh (chị 3)
03 Nguyễn thị Nhân (chị Bốn)
05 Nguyễn thị Hửu (chị Sáu)
06 Nguyễn Minh Chớ (7 Chớ)

Chồng 1
Nguyễn Lê Thành (Phương)


Con
01. Nguyễn Phương Tuyền ♀