4
tháng Ba, năm Giáp Thìn

Hội đền Hai Bà Trưng

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Đỗ thị Diệp ♀ ch
Tên gọiĐiềm
 
Cha Đỗ Hiệp (ông Minh) ch

Mẹ

Nguyễn thị Ư (bà Minh) ch

Anh chị em ruột
01 Đỗ Minh ♂ ch
02 Đỗ thị Kính ♀
03 Đỗ Đình ♂ ch
05 Đỗ Lạc (Lang) ch
06 Đỗ thị Lẽo ♀
07 Đỗ Ngọc Da ♂ ch

Chồng 1
Lê Điềm (Sửu) ch


Con
01. Lê thị Điềm ♂ ch
02. Lê Tịnh ♂ ch
03. Lê văn Vàng (Hùng) ch
05. Lê Anh Hải (6 Mốc) ch
06. Lê thị Xì ♀
07. Lê thị Oanh ♀
08. Lê Xanh (Đức Thắng)
09. Lê thị Chanh ♀ ch
10. Lê Út (Đức Tân)
11. Lê Tấn Bồng ♂