15
tháng Năm, năm Tân Sửu

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Hồ thị Thị ♀
Cha Hồ Thơ (Cư) ch

Mẹ

Phạm thị Muốn ♀ ch

Anh chị em ruột
01 Hồ Cư (Trú) ch
03 Hồ thị Ngụ ♀
06 Hồ Bộ ♂

Anh chị em cùng cha khác mẹ
07 Hồ Quang Thắng ♂

Chồng 1
Phan văn Thành ♂


Con
01. Phan thị Thanh Phương ♀
02. Phan thị Xuân Phương ♀
03. Phan thị Trúc Phương ♀
04. Phan thị Bích Phương ♀
05. Phan Nhật Trường ♂