11
tháng Tám, năm Tân Sửu

Gia phả tộc Nguyễn

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn Ngọc Hùng ♂

Vợ 1
Trần thị Huệ ♀


Con
01. Nguyễn thị Phúc ♀