4
tháng Ba, năm Giáp Thìn

Hội đền Hai Bà Trưng

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Phạm văn Xuân ♂ ch
Tên gọi
 
Cha Phạm Hốc ♂ ch

Mẹ

Nguyễn thị Hốc ♀ ch

Anh chị em ruột
01 Phạm thị Nha ♀ ch
02 Phạm thị Tuân ♀ ch
03 Phạm thị Bá ♀ ch
04 Phạm Trí (Giác, Cửu Trí) ch
05 Phạm thị Bảy ♀ ch
06 Phạm thị Soạn ♀
07 Phạm Hưu ♂ ch

Vợ 1
Nguyễn thị Lê ♀ ch


Con
01. Phạm thị Lê (Đào, Sính)
02. Phạm thị Lai ♀
03. Phạm Chí ♂
04. Phạm thị Đệ ♀
05. Phạm thị Qui ♀
06. Phạm Hề ♂
07. Phạm thị Bé ♀
08. Phạm thị Chín ♀