15
tháng Năm, năm Tân Sửu

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Phạm thị Bảy ♀ ch
Cha Phạm Hốc ♂ ch

Mẹ

Nguyễn thị Hốc ♀ ch

Anh chị em ruột
01 Phạm thị Nha ♀ ch
02 Phạm thị Tuân ♀ ch
03 Phạm thị Bá ♀ ch
04 Phạm Trí (Giác, Cửu Trí) ch
06 Phạm thị Soạn ♀
07 Phạm Hưu ♂ ch
09 Phạm văn Xuân (Lê) ch

Chồng không rõ 

Con
01. Đèo ♀