21
tháng Giêng, năm Giáp Thìn

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Hồ thị Thúy Điệp ♀
Cha Thạch Tùng ♂

Mẹ

Hồ thị Lập ♀ ch


Anh chị em cùng mẹ khác cha
01 Hồ văn Thân ♂

Chồng 1
Nguyễn Minh Thắng ♂


Con
01. Nguyễn Khánh Huyền ♀
02. Nguyễn Mỹ Duyên ♀
03. Nguyễn Minh Khôi ♂