10
tháng Tư, năm Quý Mẹo

Lâm Hạ - Đức Phong, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn Thị Kim Ngọc ♀
Cha Nguyễn văn Nhãn ♂

Mẹ

Nguyễn Thị Quyên ♀

Anh chị em ruột
01 Nguyễn Thị Kim Tuyến ♀
03 Nguyễn Thị Kim Ngân ♀
04 Nguyễn Thị Kim Huỳnh ♀
05 Nguyễn Thị Kim Khanh ♀

Chồng 1
Tăng Cuối Xái (Quí Tài)


Con
01. Tăng Nhã Thy ♀
02. Tăng Minh Trí ♂