18
tháng Tư, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn thị Bài ♀ ch
Cha Nguyễn Lựu ♂ ch

Mẹ

Nguyễn thị Hương ♀ ch

Anh chị em ruột
01 Nguyễn thị Hiên ♀ ch
02 Nguyễn thị Cai ♀ ch
04 Nguyễn thị Chín ♀ ch

Anh chị em cùng cha khác mẹ
06 Nguyễn Nính (7 Nính) ch
07 Nguyễn thị Búp (8 Hiền) ch
08 Nguyễn thị Nở (9 Bông)

Chồng 1
Phạm ♂ ch


Con
01. Phạm Bá ♂
02. Phạm Chương (Văn)