10
tháng Tư, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn Nính ♂ ch
Tên gọi7 Nính
 
Cha Nguyễn Lựu ♂ ch

Mẹ

Phạm thị Trính ♀ ch

Anh chị em ruột
07 Nguyễn thị Búp (8 Hiền) ch
08 Nguyễn thị Nở (9 Bông)

Anh chị em cùng cha khác mẹ
01 Nguyễn thị Hiên ♀ ch
02 Nguyễn thị Cai ♀ ch
03 Nguyễn thị Bài ♀ ch
04 Nguyễn thị Chín ♀ ch

Vợ 1
Huỳnh thị Nính ♀ ch


Con
01. Nguyễn Trưởng ♂ ch
02. Nguyễn Khắc Mẫn ♂ ch
03. Nguyễn Định ♂ ch
04. Nguyễn thị Sính ♀ ch
05. Nguyễn Đức Thảo (6 Thảo)