25
tháng Mười, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn thị Nở ♀
Tên gọi9 Bông
 
Cha Nguyễn Lựu ♂ ch

Mẹ

Phạm thị Trính ♀ ch

Anh chị em ruột
06 Nguyễn Nính (7 Nính) ch
07 Nguyễn thị Búp (8 Hiền) ch

Anh chị em cùng cha khác mẹ
01 Nguyễn thị Hiên ♀ ch
02 Nguyễn thị Cai ♀ ch
03 Nguyễn thị Bài ♀ ch
04 Nguyễn thị Chín ♀ ch

Chồng 1
Võ Thanh Liên ♂


Con
01. Võ Hoàng ♂