16
tháng Tư, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn Khắc Mẫn ♂ ch
Cha Nguyễn Nính (7 Nính) ch

Mẹ

Huỳnh thị Nính ♀ ch

Anh chị em ruột
01 Nguyễn Trưởng ♂ ch
03 Nguyễn Định ♂ ch
04 Nguyễn thị Sính ♀ ch
05 Nguyễn Đức Thảo (6 Thảo)

Vợ 1
Phạm thị Công ♀ ch


Con
01. Nguyễn Thanh Xuân ♂

 

Vợ 2
Nguyễn thị Phát ♀


Con
02. Nguyễn Khắc Vỹ ♂ ch
03. Nguyễn Khắc Tịnh ♂
04. Nguyễn thị Thương ♀
05. Nguyễn Khắc Lộc ♂
06. Nguyễn thị Trang ♀
07. Nguyễn Khắc Lâm ♂