16
tháng Tư, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn Thanh Xuân ♂
Cha Nguyễn Khắc Mẫn ♂ ch

Mẹ

Phạm thị Công ♀ ch


Anh chị em cùng cha khác mẹ
02 Nguyễn Khắc Vỹ ♂ ch
03 Nguyễn Khắc Tịnh ♂
04 Nguyễn thị Thương ♀
05 Nguyễn Khắc Lộc ♂
06 Nguyễn thị Trang ♀
07 Nguyễn Khắc Lâm ♂

Vợ 1
Trần thị Mai ♀


Con
01. Nguyễn Trần Như Ý ♀
02. Nguyễn Thiêng ♂

 

Vợ 2
(không rõ) ♀