9
tháng Chín, năm Nhâm Dần

Tết Trùng cửu

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn Khắc Vỹ ♂ ch
Cha Nguyễn Khắc Mẫn ♂ ch

Mẹ

Nguyễn thị Phát ♀

Anh chị em ruột
03 Nguyễn Khắc Tịnh ♂
04 Nguyễn thị Thương ♀
05 Nguyễn Khắc Lộc ♂
06 Nguyễn thị Trang ♀
07 Nguyễn Khắc Lâm ♂

Anh chị em cùng cha khác mẹ
01 Nguyễn Thanh Xuân ♂