20
tháng Tư, năm Quý Mẹo

Lâm Hạ - Đức Phong, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn thị Hường ♀
Cha Nguyễn Ngọc Đông (ông 3 Đông) ch

Mẹ

Võ thị Sở ♀

Anh chị em ruột
03 Nguyễn thị Hồng ♀
05 Nguyễn Ngọc Vàng ♂
07 Nguyễn thị Thơm ♀
08 Nguyễn thị Nga ♀
09 Nguyễn Ngọc Khải ♂
10 Nguyễn Ngọc Quang ♂ ch
11 Nguyễn Ngọc Khánh ♂
12 Nguyễn thị Hiền ♀

Chồng 1
Nguyễn Đức Thảo (6 Thảo)


Con
01. Nguyễn thị Vân Ảnh ♀
02. Nguyễn Đức Nghiêm ♂
03. Nguyễn Đức Tuyên ♂
04. Nguyễn Đức Huân ♂
05. Nguyễn Đức Tri ♂