22
tháng Tư, năm Giáp Thìn

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn Đức Nghiêm ♂
Cha Nguyễn Đức Thảo (6 Thảo)

Mẹ

Nguyễn thị Hường ♀

Anh chị em ruột
01 Nguyễn thị Vân Ảnh ♀
03 Nguyễn Đức Tuyên ♂
04 Nguyễn Đức Huân ♂
05 Nguyễn Đức Tri ♂

Vợ 1
Trần thị Tuyết ♀


Con
01. Nguyễn Đức Minh ♂
02. Nguyễn Đức Trí ♂