24
tháng Tư, năm Quý Mẹo

Lâm Hạ - Đức Phong, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn Đức Tuyên ♂
Cha Nguyễn Đức Thảo (6 Thảo)

Mẹ

Nguyễn thị Hường ♀

Anh chị em ruột
01 Nguyễn thị Vân Ảnh ♀
02 Nguyễn Đức Nghiêm ♂
04 Nguyễn Đức Huân ♂
05 Nguyễn Đức Tri ♂

Vợ 1
Trần thị Như Trúc ♀


Con
01. Nguyễn Đức Anh Tuấn ♂
02. Nguyễn Trần Kiều Oanh ♀